Postal codes of Lumbini

postal code of Nepal

Postal codes of Lumbini also know as province number 5 Bardiya Bardiya D.P.O. 21800 Jamuni 21801 Mainapokhar 21802 Motipur 21803 Magaragadi 21804 Baganaha 21808 Bhurigaun 21809 Rajapur 21811 Pashupatinagar 21813 Sanoshri 21814 Baanke Banke D.P.O. 21900 Suiya 21901 Bhojbhagawanpur 21902 Khaskusma 21903 Kohalapur 21904 Ramjha 21905 Udayapur 21907 Chisapani 21910 Godahana 21911 Jayaspur 21912 Khajura … Read more